People

Principal Investigator

yingfu1
Yingfu Li
Professor
Dept. of Biochemistry and Biomedical Sciences
 

Current Members

Postdoctoral Fellows

Erin McConnell
Zhixue Zhou
Jiuxing Li
Natalie Schmitt
ChenYu Lee

Visiting Scientists

Tianjun Chang

Research Technicians

Jim Gu
Jianrun Xia

 

Undergraduate Students

Alexander Hua
Freeman Paczkowski
Mostafa Elsabagh
Julie Nguyen
Steven Le


Alumni

Postdoctoral Fellows

M. Monsur Ali
William Chiuman
Zhanxu Jia
Srinivas Kandadai
Hadeer Lazim
Zhongjie Liu
Iain Mainprize
Naveen Kumar Navani
Di Ouyang
Zhifa Shen
Zhuo Tang
Jing Wang
Zai-Sheng Wu
Jianping Xu
Mohammad Khan
Zhongping Li
Meng Liu
Fan Li

Graduate Students (Doctoral)

William Chiuman
Casey Fowler
Pui Sai Lau
Simon McManus
Wendy Mok
Razvan Nutiu
Ken Schlosser
Jian Yang
Weian Zhao
Kacper Kuryllo
Yu Mao
Carmina Perez
Kha Tram
Aozhe Zhang
Dingran Chang

 

Graduate Students (Master)

J. C. Achenbach
Sergio Aguirre
Rani Cruz
Carmen Carrasquilla
Pushpinder Kanda
Jeff Lam
Jennifer Lee
Olivia (Sidi) Li
Lawrence Lin
Shirley Mei
Bobbijo Sawchyn
Yutu (Katherine) Shen
Dan (Rebecca) Zhu
Jim Gu
Rachel Gysbers
Lydia Ephraim
Amjad Arrabi
Qian Feng
Nils Muthmann
Sahar Esmaeili Samani

Undergraduate Students

Jetan Badhiwala
David Carlone
Gina Demczuk
Yanan Ding
Windy Hu
Anne Hussain
Chung Kit (Jacky) Lai
Leanne Little
Andy Liu
Nirav Patel
Julie Peng
Christina Valiaveettil
Andrés Vera
Jiaji Xia
Michael Yan
Jim Gu
Laura Chan
Braedon Morrison
Kim-Anh Nguyen
Devon Morrison
Mathusan Gunabalasingam
Dora Hsieh
Omar Mulleh
Nicholas Allen
Ben Li
Areeba Athar
Mimi Deng
Savar Kaul
Justine Juana
Dana Yablonovich
Allysia Chin