People

Principal Investigator

yingfu1
Yingfu Li
Professor and Canada Research Chair
Dept. of Biochemistry and Biomedical Sciences

Current Members

Postdoctoral Fellows

Meng Liu
Fan Li
Zhixue Zhou

Visiting Scientists

 

Research Technicians

Jim Gu
Weija Zhu

Graduate Students

Dingran Chang
Qian Feng
Zohaib Ghazi
Shahrzad Jahanashi
Kha Tram
Wenqing Zhang
Amjad Arrabi
Roger Bialy
Sepehr Manochehry
Nils Muthmann
Aozhe Zhang

Undergraduate Students

Dora Hsieh
Omar Mulleh
Nicholas Allen
Ben Li
Areeba Athar
Mimi Deng
Savar Kaul


Alumni

Postdoctoral Fellows

M. Monsur Ali
William Chiuman
Zhanxu Jia
Srinivas Kandadai
Hadeer Lazim
Zhongjie Liu
Iain Mainprize
Naveen Kumar Navani
Di Ouyang
Zhifa Shen
Zhuo Tang
Jing Wang
Zai-Sheng Wu
Jianping Xu
Mohammad Khan
Zhongping Li

Graduate Students (Doctoral)

William Chiuman
Casey Fowler
Pui Sai Lau
Simon McManus
Wendy Mok
Razvan Nutiu
Ken Schlosser
Jian Yang
Weian Zhao
Kacper Kuryllo
Yu Mao
Carmina Perez

Graduate Students (Master)

J. C. Achenbach
Sergio Aguirre
Rani Cruz
Carmen Carrasquilla
Pushpinder Kanda
Jeff Lam
Jennifer Lee
Olivia (Sidi) Li
Lawrence Lin
Shirley Mei
Bobbijo Sawchyn
Yutu (Katherine) Shen
Dan (Rebecca) Zhu
Jim Gu
Rachel Gysbers
Lydia Ephraim

Undergraduate Students

Jetan Badhiwala
David Carlone
Gina Demczuk
Yanan Ding
Windy Hu
Anne Hussain
Chung Kit (Jacky) Lai
Leanne Little
Andy Liu
Nirav Patel
Julie Peng
Christina Valiaveettil
Andrés Vera
Jiaji Xia
Michael Yan
Jim Gu
Laura Chan
Braedon Morrison
Kim-Anh Nguyen
Devon Morrison
Mathusan Gunabalasingam